Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, br. 20, str. 195-204
Model recikliranja papira
Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava, Slovenská republika
Ključne reči: model recikliranja papira; reverzna logistika; upravljanje lancom isporučilaca; modeliranje
Sažetak
Puno industrijskih grana proizvodi bitni deo otpada koji se može reciklirati Ove grane su se počele interesovati za tehnike koje omogućavaju modeliranje toka sirovina, produkata i proizvoda od proizvođača prema krajnjim potrošačima, ali takođe i za povratne tokove od potrošača prema proizvođačima. Ovi pristupi mogu se primeniti u reverznoj logistici (RL REVLOG). Prezentovani model je konstruisan na teorijskoj osnovi opšteg modela vrednovanja (Generic Recovery Network Model). Cilj je minimalizirati ukupne investicione i operativne troškove, pri čemu se moraju poštovati tržišni uslovi sticanja i ponovne upotrebe, takođe i tehnička i ekonomska ograničenja preduzeća. Model je formulisan na osnovu višeslojnog distributivnog modela. U modelu se pravi distinkcija između obnovljive i neobnovljive povratne produkcije. Najveći nedostatak pomenutog modela je nedovoljno razlikovanje potpuno novih i recikliranih produkata.
Reference
Boversox, D.J., i dr. (1986) Logistical management: A systems integration of physical distribution, manufacturing support and materials procurement. New York: Macmillan
Brezina, I. (2003) Kvantitatívne metódy v logistike. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM
Brezina, I., Čičková, Z., Reiff, M. (2004) How to improve efficiency of management of logistics / Zvyšovanie efektívnosti riadenia logistických procesov. Produktivita, Žilina, 5. ročník, 1-2
Brezina, I., Čičková, Z., Reiff, M. (2005) Kvantitatívne metódy v logistike - Zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM
Dekker, R. (2004) Reverse logistics: Quantitative models for closed-loop supply chains. Berlin: Springer-Verlag
Dekker, R., Fleischmann, M., Inderfurth, K., Wassenhove, L.N.V., ur. (2004) OR models for eco-eco closed-loop supply chain optimization in reverse logistics. Berlin: Springer
Fleischmann, M. (2001) Quantitative models for reverse logistics. Berlin: Springer-Verlag
Georgiadis, P., Vlachos, D. (2003) Effect on environmental parameters on product recovery networks. European Journal of Operations Research
Guide, V.D.R. (2000) Production planning and control for remanufacturing: Industry practice and research needs. Journal of Operations Management, 188 467-483
Stehlík, A. (2000) Logistika recyklace a likvidace odpadu. Logistika, 12
Škapa, R. (2005) Reverzní logistika. u: Středisko vědeckých informací Masarykovy univerzity v Brně, Brno
Viestová, K., Štofilová, J., Oreský, M., Škapa, R. (2005) Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka