Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Obezbeđenje kvaliteta i upravljanje kvalitetom na projektima i zadacima sa analitičkom praksom
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
Ključne reči: obezbeđenje kvaliteta; upravljanje kvalitetom; analitička praksa; plan obezbeđenja kvaliteta projekta
Sažetak
U ovom radu se daje pregled osnovnih pojmova iz oblasti sistema kvaliteta u analitičkoj praksi i zahteva koji proizilaze iz ovog sistema. Generalno se razrađuju plan menadžmenta kvalitetom, obezbeđenje kvaliteta i upravljanje kvalitetom (QA/QC) i plan obezbeđenja kvaliteta projekta uključujući njihove elemente, odnosno ciljeve. Potom se rasvetljava pojam strategije uzrokovanja koja podrazumeva organizaciju i metode uzrokovanja, kao i proceduru za njihov pravilan izbor. Na kraju se ukratko obrađuju instrumenti ocene rada analitičke laboratorije kao i akreditacija laboratorija.
Reference
Bulat, V. (1999) Industrijski menadžment. Kruševac: Izdavački centar za industrijski menadžment Više tehničke škole za industrijski menadžment
EPA QA EPA requirements for quality assurance project plans
Gržetić, I. (1999) Upravljanje rizikom i njegova procena. u: I.Gržetić i I.Brčeski [ur.] Voda, kvalitet i zdravlje, Beograd: Mol d. d, str. 145-174
Gržetić, I. (1998) Rizik kao posledica zagađivanja životne sredine, upravljanje rizikom i njegova procena. u: M.Grujić [ur.] Rudnici, čovekova životna sredina II: Uticaj rudarskih aktivnosti na životnu sredinu, Beograd: Rudarsko-geološki fakultet / RGF, 65-88
International Organisation for Standardization (1986) ISO 8402: Quality - Vocabulary. Geneve
International Organisation for Standardization, International Electrotechnical Commission Guide 43-2 Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 2: Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies. Geneve
International Organisation for Standardization, International Electrotechnical Commission (1986) Guide 2: General terms and their definitions concerning standardization and related activities. Geneve
International Organisation for Standardization, International Electrotechnical Commission Guide 58 Calibration and testing laboratory accreditation systems - General requirements for operation and recognition. Geneve
International Organisation for Standardization (1987) ISO 9000: Quality management and quality assurance standards - Guidelines for selection and use. Geneve
International Organisation for Standardization (1987) ISO 9001: Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing. Geneve
International Organisation for Standardization (1987) ISO 9002: Quality systems - Model for quality assurance in production and installation. Geneve
International Organisation for Standardization, International Electrotechnical Commission (1990) Guide 25: General requirements for the competence of calibration and testing laboratories. Geneve
International Organisation for Standardization (1998) ISO 14000: Environmental management. Geneve
International Organisation for Standardization ISO 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneve, (previously ISO/IEC Guide 25)
IS0 Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes
Jovanović, P.M. (1994) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Organization for Economic Cooperation and Development (1998) OECD Principles on good laboratory practice, Environment directorate, Chemicals group and management committee. OECD/ENV/-/MC/CHEM(98)17
Organization for Economic Cooperation and Development (1999) Quality assurance and GLP. u: OECD series on principles of GLP and compliance monitoring, Environment directorate, Joint meeting of the chemicals committee and the working party on chemicals, Paris, ENV/JM/MONO(99)20
Radulović, N. (2001) Simbiotički menadžment i inženjering. Beograd: Lola Institut, 501 str
Rakita, B.M. (1998) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO Uputstvo 2: Standardizacija i strodne aktivnosti - opšti rečnik. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO 9000: Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka