Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Principi opšteg modela ocene efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom podržane računarom
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Srbija
Ključne reči: Sistem menadžmenta kvalitetom; ocena efikasnosti; ocena efektivnosti
Sažetak
U radu su opisani osnovni principi metodologije za ocenu efikasnosti/efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta (bez obzira na primenjene standarde - ISO 9001 se podrazumeva). Pored osnovnih principa obrađen je slučaj ocene efikasnosti/efektivnosti jednog od procesa sistema i način uklapanja ove ocene u ocenu efikasnosti/efektivnosti celokupnog sistema. Na kraju su razmotrene prednosti primene računara za potrebe ocene efikasnosti i efektivnosti Sistema menadžmenta kvalitetom.
Reference
Kamberović, B., Vulanović, V., Radlovački, V. (2005) Procesni prilaz kao model objedinjvanja različitih sistema upravljanja definisanim međunarodnim standardima organizacionog karaktera. u: Međunarodna Jusk Nacionalna godišnja Konferencija o kvalitetu - Ka integisanim menadžment sistemima (32), 30.maj-2.jun, Beograd, JUSK
Radlovački, V., Kamberović, B. (2005) Procesni prilaz u funkciji integralnog sistema menadžmenta - praktične smernice za razvoj, prikaz i primenu. u: Festival kvaliteta 2005-32. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Zbornik radova, str. D-50-D-58
Radlovački, V., Kamberović, B., Vulanović, V., Jovanović, R. (2005) Procesni prilaz u integralnom sistemu upravljanja kvalitetom. u: Naučno-stručna konferencija 'Industrijski sistemi '05', (XIII), Zbornik radova, septembar, Herceg Novi, str. 647-655
Radlovački, V., Kamberović, B. (2002) Procesni prilaz i ocena efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom. u: Međunarodna konferencija IS 2002, (XII) Zbornik radova, 22-23. novembar, Vrnjačka Banja, str. 110-115
Radlovački, V., Kamberović, B. (2006) Procesni prilaz modeliranju integrisanih menadžment sistema i značaj saradnje različitih procesa organizacije za ostvarenje poslovnih ciljeva. Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, vol. 34, br. 1-2, str. 207-211
Radlovački, V. (2006) Opšti model praćenja i ocenjivanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijsko inženjerstvo i menadžment, doktorska disertacija
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO 9000. Beograd, prevod međunarodnog standarda
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO 9001. Beograd, prevod međunarodnog standarda
Vulanović, V., Stanivuković, D., Kamberović, B., Maksimović, R., Radaković, N., Radlovački, V., Šilobad, M. (2005) Sistem kvaliteta ISO 9001:2000. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijske sisteme - Istraživački i tehnološki centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka