Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 12, str. 112-124
Inovacije u zdravstvenim institucijama federacije Bosne i Hercegovine (F.BiH), Menadžment inovacija, modeli menadžmenta inovacija i metode podrške
aInternacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet menadžmenta i javne uprave - FBA, Federacija BiH
bAmerički Univerzitet u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (AUE) Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

e-adresasbusatlic@ius.edu.ba, agim.mamuti@yahoo.com, oggi.ridic@gmail.com, gridic@ius.edu.ba
Ključne reči: zdravstvo; Federacija Bosne i Hercegovine; inovativna politika; menadžment inovacije; modeli menadžmenta inovacije
Sažetak
Inovacija je proces pretvaranja ideje u njenu praktičnu primjenu. Inovacije i izum su dva različita pojma. Kriterij po kojem razlikujemo inovaciju i inventivnost se odnosi na vezu praktičnog i komercijalnog aspekta. U suštini, inovaciju sačinjava teorijski concept, tehnički izum i komercijalna eksploatacija. Implicitna odlika inovacije jeste da mora biti korisna. Ovo razlikuje inovaciju od izuma, koji nema praktičnu primjenu. Ovaj revijalni rad se bavi brojnim sekundarnim izvorima informacija, poput interneta, knjiga, kao i statističkih izvještaja o inovacijama i zemljama EU, Amerike, Kanade, i zemljama OECD-a; istraživao je niz profesionalnih članaka, priručnika, magistarskih teza, doktorskih disertacija itd. Zadovoljan pacijent je cilj svih naših inovativnih aktivnosti u zdravstvu. Glavna tema diskusije jeste da li je inovacija proces ili rezultat? Menadžment inovacija se odnosi na sve vrste i oblike inovacije i inovativne procese. U zaključku, stalna promjena na bolje, zbog koje se poboljšava zdravlje i zadovoljstvo pacijenata, smanjuju troškovi u zdravstvenoj zaštiti, predstavlja imperative za svaku ozbiljnu zdravstvenu ustanovu. Pluralistički pristup i ocjene pokazuju da kvalitet zdravstvenih usluga ima drugačije značenje za pacijente - klijente, zdravstvene radnike i menadžere. Inovirati je moguće, ako u potpunosti shvatimo prirodu izazova sa kojima se susrećemo i ako uspijemo mobilizirati ljudske resurse za neophodne promjene.
Reference
*** (2000) Definition of innovation. Journal of Management Practice, 3(1)
Adams, R., Bessant, J., Phelps, R. (2006) Innovation management measurement: A review. International Journal of Management Reviews, 8(1): 21-47
Borras, S. (2003) Innovation Policy of the European Union: From Government to Governance. Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc
Cunha, M.P.e, Gomes, J.F.S. (2003) Order and Disorder in Product Innovation Models. Creativity and Innovation Management, 12(3): 174-187
Edgett, S.J., Stroud, A., Partida, B. (2014) Innovation performance: Critical drivers of success. http://www.prod-dev.com/publications_innovationperformance.php
Garcia, R., Calantone, R. (2002) A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19(2): 110-132
Levi-Jakšić, M. (2008) Menadžment tehnologije i razvoja. Beograd: FON
Nadler, D.A., Nadler, M.B. (1998) Champions of Change: How CEOs and their Companies are Mastering the Skills of Radical Change. Wiley Publishing
OECD (1991) Directorate for science. u: OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris: Technology and Industry Committee
OECD (2012) Health care expenditures, resources, activities, status and risk factors. u: Health policies and data - OECD Health Data
Prester, J. (2010) Menadžment Inovacija. Zagreb: Sinergija-nakladništvo d. o. o
Saren, M. (1992) Determinants, Processes and Strategies of Technological Innovation: Towards an Interactive Paradigm. Chiester: John Wiley & Sons
Stošić, B. (2007) Menadžment inovacija - ekspertni sistemi, modeli i metode. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2001) Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Wiley Publishing, 1. Ed
Trott, P. (2005) Innovation management and new product development. London: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1712112B
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.