Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 10, br. 39, str. 15-18
Uticaj informacionih tehnologija na dizajn organizacije
Treća beogradska gimnazija, Beograd

e-adresamacuratreca@gmail.com
Sažetak
Tehnološka budućnost savremenih organizacija usko je povezana sa novim trendovima informacionih tehnologija na globalnom nivou. U radu se ukazuje na značaj, mesto i ulogu informacionih tehnologija u 'dizajnu organizacije', kako u domaćoj teoriji organizacije, tako i konsultantskoj i menadžerskoj praksi. Polazni stav u radu je da je organizacioni dizajn važna menadžerska alatka za produktivnost, kao najvažniji izlazni faktor poslovnog uspeha preduzeća. U tom kontekstu, jedan od najvećih uticaja na dizajn organizacione strukture predstavlja dostignuti nivo razvoja i implementacije savremenih informacionih tehnologija. Savremena ekonomija sve se više zasniva na malim i fleksibilnim organizacijama, a ne na velikim kompanijama sa strategijom 'biti najbolji u svemu'. Trend razvoja novih tehnologija stvara savremenu i efikasnu organizaciju, omogućava poslovanje na globalnom tržištu, kroz informatizovane strukturne modele mrežnih i virtuelnih organizacija, što potvrđuje ovu hipotezu iz dana u dan.
Reference
Ansoff, I. (1984) Implanting Strategic Management. New York: Prentice Hall Inc
Argyris, C. (1982) Reasoning, learning and action. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Čudanov, M. (2007) Projektovanje organizacije i IKT. Beograd: Zadužbina Andrejević
Desanctis, G., Jackson, B. (1995) Coordianton in IT management - team based structures and computer based systems. Management information systems quarterly, No. 19. Spring
Dracker, P. (1995) Menadžment za budućnost - poslovni sistem. Beograd: Grmeč
Dulanović, Ž.I., Jaško, O. (2005) Organizaciona struktura i promene. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Groth, L. (1999) Future organizational design: The scope for the IT based enterprise. New York, itd: Wiley
Ikač, N. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Leavitt, S., Dill, W., Eyring, H. (1993) The organisational world. New York i dr: Harocourt Jovanovic Inc
Mašić, B. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić'
Mintzerg, H. (1979) The structuring of organizations. Englewood cliffs: Prentice Hall
Panian, Ž., Klepac, G. (2003) Poslovna inteligencija. Zagreb: Masmedia
Petković, M.M., Jovanović-Božinov, M. (1999) Organizaciono ponašanje - novi koncept vođenja preduzeća. Beograd: Poslovna škola 'Megatrend'
Quinn, J.B. (1980) Strategies for change: Logical incrementalism. Homewood, IL, itd: Irwin
Senge, P.M. (1990) The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday
Stefanović, Ž., Petković, M., Kostić, Ž., Kolarić, V. (1995) Organizacija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Toffler, A. (1991) Powershift: Across the board
Welch, A.J. (2002) Veština pobeđivanja. Novi Sad: Asee books
Wick, C., Leon, L. (1995) From ideas to action: Creating a learning organization. Human Resource Management, Summer
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2011.