Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 23, br. 1-2, str. 81-88
Nove domaće sorte višegodišnjih trava za stočnu hranu
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
bInstitut za krmno bilje, Kruševac

e-adresazotom@mail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 6872B

Sažetak
U radu je prikazan deo rezultati testiranih novih sorti višegodišnjih trava. Testirana je nova sorta engleskog ljulja (Lolium perenne L.), a repriznate su sorte italijanskog ljulja, (Lolium multiflorum Lam.) crvenog vijuka (Festuca rubra L.) i francuskog ljulja (Arrhenatherum elkatius L). Sorte su selekcije Instituta za krmno bilje Kruševac, a upoređene sa standardnim stranim i domaćim sortama. Ogled je izveden na četiri lokaliteta: Novi Sad, Kruševac, Zaječar i Zemun, u periodu 2005- 2006 godina. U obe godine ispitivanja praćeno je: bokorenje, otpornost prema poleganju, prezimljavanje i gustina useva, a u vreme kosidbe merena je visina biljaka. U cetiri otkosa utvrđena je produkcije zelene i suve materije, a standardnim laboratorijskim metaodama određeni su osnovni parametri kvaliteta, sadržaj sirove celuloze, proteina, masti, pepela i BEM. Rezultati su obračunati anlizom varijanse a testiranje značajnosti utvrđeno je LSD testom. Ovim ispitivanjima repriznate su i uvedena na sortnu listu sorte italijanskog ljulja K-13, crvenog vijuka K-14 i francuskog ljulja K-12, dok je priznata nova sorta engleskog ljulja K-11, a koja je prva domaća selekcija na ovoj vrsti. Dobijeni rezultati preporučuju nove sorte za uvođenje u proizvodnju pri zasnivanju travno-leguminoznih smeša, ili čistih useva za korišćenje kosidbom, ili ispašom, kao i za proizvodnju semena trava u čijoj smo proizvodnji jako deficitarni.
Reference
Đukić, D., Mihajlović, V., Tomić, Z. (1996) Rezultati oplemenjivanja krmnih biljaka u SR Jugoslaviji na kraju XX veka. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 26, str. 5-16
Sarunaite, L., Kadziuliene, Z., Kadziulis, L. (2006) The effect of legumes on the accumulation of nitrogen in herbage yield on succeeding spring wheat. Grasslands Science in Europe, 11, 387-389
Sokolović, D., Tomić, Z., Ignjatović, S., Šurlan-Momirović, G., Živanović, T. (2002) Genetic variability of perennial ryegrass (Lolium perenne L) autochthonous populations. II. Dry mater yield and chemical composition. Multi-Functional Grasslands, Quality Forages. u: Animal Productio and Landscapes, Grasslands science in Europe, Vol 7., 92-93
Sokolović, D., Radović, J., Ignjatović, S. (2004) Study of morphological traits and yield of tall oatgrass population from Serbia. Grassland Science in Europe, vol. 9, 437-439
Tomić, Z., Sokolović, D., Ignjatović, S., Žujović, M. (2002) Forage quality in foreign and domestic grass cultivars of perennial grass species. Multi-Functional Grasslands, Quality Forages, Animal Productio and Landscapes, 7. Grasslands science in Europe, 478-479
Tomić, Z., Popović, J. (1996) Tetraploidna sorte italijanskog Ijulja (Lolium multiflorum Lam) Kruševački 29 tetra. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 26, str. 89-96
Tomić, Z., Sokolović, D., Ignjatović, S. (2000) Herbage quality and dry matter production in some grass cultivars. u: EGF Grassland farming, 22-25 May, Aalborg, Denmark, vol. 5, str. 250-253
White, L., Wight, J.R. (1984) Forage yield and quality of dray land grasses and legumes. Journal of range management, 37(3), str. 233-236
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH0702081T
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Oplemenjivanje višegodišnjih trava - metode, kriterijumi i rezultati u Srbiji
Tomić Zorica, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2005)
Genetički resursi i oplemenjivanje krmnih biljaka u Srbiji i Crnoj Gori
Tomić Zorica P., i dr.

Biotech Anim Husbandry (2006)
Testiranje novih sorti višegodišnjih trava u godini setve
Tomić Zorica, i dr.

prikaži sve [15]