Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 22, br. 5-6, str. 81-88
Testiranje novih sorti višegodišnjih trava u godini setve
Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun

e-adresazotom@mail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-6872B

Ključne reči: višegodišnje trave; produkcija; kvalitet; godina setve
Sažetak
Testiranje novih sorti višegodišnjih trava ježevice (Dactylis glomerata L.), livadskog vijuka (Festuca pratensis L.) i visokog vijuka (Festuca arundinacea Huds.) obavljeno je setvom na oglednom polju Instituta za stočarstvo 2005 godine. Ogled je postavljen po slučajnom blok rasporedu, na 5 m2, na zemljištu tipa slabo-karbonatni černozem. Klimatski uslovi u godini setve bili su na nivou višegodišnjeg proseka za srednju dnevnu temperaturu 12,40C, dok je suma godišnjih padavina iznosila 831,6mm što je znatno više od višegodišnjeg proseka za 186 mm. Ispitivane su osnovne morfološke i fenološke osobine biljaka: porast biljaka, visina pri prvom otkosu, regeneracija biljaka 10 dana nakon kosidbe, kao i produkcija zelene i suve materije. Svih 5 sorti ježevice imaju visoko značajne prinose po otkosima, ukupno (2,12-2,69 t ha-1). Dve sorte livadskog vijuka se ne razlikuju značajno u prinosu suve materije (1,84-2,03 t ha-1), dok se sorte visokog vijuka vrlo značajno razlikuju (1,84-1,62 t ha-1). Takođe su utvrđeni osnovni parametri kvaliteta biljaka: organska materija, sadržaj sirovih proteina, sirova celuloza i sirove masti u II otkosu. Ispitivane sorte ježevice i visokog vijuka su se vrlo značajno razlikovale, dok su sorte livadskog vijuka bile vrlo ujednačene. Dobijeni rezultati obrađeni su analizom varijanse, a testiranja srednjih vrednosti obavljena LSD testom.
Reference
Balan, B., Breazu, I., Oprea, G., Chiper, C. (2006) The impact of perennial forage legumes in simple mixtures with cocksfoot. Grassland Science in Europe, vol. 11, 372-374
Breazu, I., Balan, M., Oprea, G., Chiper, C. (2006) The impact of white clover and birdsfoot trefoil in simple mixtures with tall fescue. Grassland Science in Europe, vol. 11 405-407
Đukić, D., Mihajlović, V., Tomić, Z. (1996) Rezultati oplemenjivanja krmnih biljaka u SR Jugoslaviji na kraju XX veka. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 26, str. 5-16
Kohoutek, A., Ostričilova, V., Komarek, P., Nerušil, P. (2004) Persistence and production ability of Dactylis glomerata L., Dactylis poligama Horvat, Festuca arundinaceae L. and genus hybrids in 1986-2003. Grassland Science in Europe, vol. 9, 422-424
Negovanović, D., Ružić-Muslić, D., Petrović, P.M., Tomić, Z., Dinić, B., Mrfat-Vukelić, S., Đorđević-Milošević, S., Đorđević, N. (2003) Dynamic of changes in the nutritive value of selected varieties of Festuloliums and Festuca arundunaceaem Screb. during first growth in spring, grassland science in Europe. vol. 8, 234-237
Ocokoljić, S., Veličković, G., Paris, Z., Ninković, S. (1981) Uticaj različitih nivoa đubrenja azotnim i NPK đubrivima na prinos, hemijski sastav I sadržaj nekih važnijih amino kiselina kod ježevice (Dactylis glomerata L). Agrohemija, br. 11-12, 441-449
Tekeli, S.A., Ates, E. (2005) Yield potential and mineral composition of white clover (Trifolium repens L) and tall fescue ( Festuca arundinaceae Schreb) mixtures. Journal of Central European Agriculture, vol. 6, br. 1, str. 27-34
Tomić, Z., Sokolović, D., Ignjatović, S., Žujović, M. (2002) Forage quality in foreign and domestic grass cultivars of perennial grass species. Multi-Functional Grasslands, Quality Forages, Animal Productio and Landscapes, 7. Grasslands science in Europe, 478-479
Tomić, Z., Sokolović, D., Ignjatović, S. (2000) Herbage quality and dry matter production in some grass cultivars. u: EGF Grassland farming, 22-25 May, Aalborg, Denmark, vol. 5, str. 250-253
Tomić, Z., Sokolović, D., Ignjatović, S., Žujović, M., Megovanovic, D., Krnjaja, V., Hešić, Z., Vorkapić, M. (2002) Chemical composition of domestic and foreign cultivars of perennial grasses according to cuts for animal. Biotehnology in Animal Husbandry, 18, 5-6, 251-256, Symposium on Innovation in Animal Science and Production (15th)
White, L., Wight, J.R. (1984) Forage yield and quality of dray land grasses and legumes. Journal of range management, 37(3), str. 233-236
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH0606081T
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Biotech Anim Husbandry (2007)
Nove domaće sorte višegodišnjih trava za stočnu hranu
Tomić Zorica, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Oplemenjivanje višegodišnjih trava - metode, kriterijumi i rezultati u Srbiji
Tomić Zorica, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2004)
Prinos i kvalitet krme eksperimentalnih genotipova višegodišnjih trava
Sokolović Dejan, i dr.

prikaži sve [15]