Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 36  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 33, br. 3, str. 1-9
Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne

Sažetak
U procesu dorade semena sitnozrnih leguminoza visina randmana semena direktno zavisi od zastupljenosti korovskih vrsta i ostalih primesa u naturalnom semenu. Visok stepen čistoće naturalnog semena lucerke nije uvek garancija i visokog randmana dorade, čak i pri malom sadržaju korova, već on prvenstveno zavisi od vrste prisutnih korova u naturalnom semenu. Veći sadržaj štetnih korova u naturalnom semenu lucerke sa visokom čistoćom smanjuje ukupnu količinu dorađenog semena, otežava i poskupljuje doradu. U radu je data analiza uticaja sadržaja primesa u naturalnom semenu lucerke, na iskorišćenje semena, odnosno dobijenu količinu semena, pri čemu se dorada dve različite čistoće semena obavljala na istom sistemu mašina za doradu.
Reference
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 45, od 31. maja
Bokan, R.N. (2003) Opšte ratarstvo. Čačak: Agronomski fakultet, str. 74-98
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed conditioning and handling. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, Supplement 27: 333
Karagić, Đ., Katić, S., Vasiljević, S., Milić, D. (2007) Semenarstvo lucerke u vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 87-98
Mirić, M. (2006) Semenarski parametri. Semenarsko poslovno udruženje YUSEA, str. 96
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Savić, Z., Tomić, Z., Lugić, Z., Radović, J. (2000) Uticaj korovskih vrsta u naturalnom semenu na randman dorade semena lucerke. u: Agrozajednica za proizvodnju i promet hrane Jugoslavije, XI savetovanje, Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma, 25-28. IV, Sombor, str. 103-110
Smith, L.D. (1988) The seed industry. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin, Agronomy Monograph No.29, A.S.A., CSSA, SSSA, U.S.A., 1029-1036
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2009.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2010)
Karantinski korovi u semenu lucerke i njihov uticaj na efikasnost dorade
Đokić Dragoslav, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2009)
Primena gravitacionog stola u doradi semenske lucerke
Đokić Dragoslav, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2011)
Racionalizacija u procesu dorade semena lucerke
Đokić Dragoslav, i dr.

prikaži sve [69]