Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 49, br. 3, str. 144-167
Uloga granične policije u borbi protiv trgovine ljudima
MUP Republike Srbije, Beograd
Sažetak
Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve države sveta bez obzira na društveni ili ekonomski razvoj. Trgovina ljudima, u stvari, predstavlja oblik organizovanog kriminala, koji karakteriše izuzetna ekspanzija, dinamičnost, organizovanost i transnacionalna povezanost. Sprečavanje i suzbijanje, ovog fenomena, zahteva širi društveni, regionalni, međunarodni i interdisciplinarni pristup. Presudan faktor u efikasnim merama u borbi protiv trgovine ljudima je dobro planirana i permanentna saradnja policije, sudstva, tužilaštva, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i ostalih subjekata za pružanje pomoći žrtvama. Granična policija, kao sastavni deo policije, ostvaruje bitan 'kontakt na prvoj liniji' sa mnogim potencijalnim žrtvama trgovine ljudima i ona je ta koja, u osnovi, štiti ne samo granicu i pravni poredak Republike Srbije već i ljudska prava žrtava.
Reference
*** (2004) Uputstvo za integrisano upravljanje granicama u zemljama zapadnog Balkana. Ženeva: Direktorat Evropske komisije za administriranje pomoći zemljama zapadnog Balkana 'AIDCO'
*** (2004) Informacija o učešću MUP-a RS u radu Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Beograd: MUP Republike Srbije, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima
*** (2001) Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom, koji dopunjava Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, broj 6. od 27. juna
*** (2007) Trgovina ljudima - krivične prijave protiv 500 osoba. Tanjug, 13. 10
*** (2007) Žrtve i trgovci ljudima najčešće iz Srbije. Danas, 9. 3
*** (2006) Presečen kanal ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Policajac, broj 5, MUP RS
*** (2004) IOM: Regional clearing point: Country report Albania, Macedonia, BiH, Serbia & Montenegro. Geneva
*** (2003) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije od 11. aprila. Službeni glasnik RS, br. 39 od 11. aprila
*** (2005) Krivični Zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 107
CARPO (2006) Izveštaj o stanju u oblasti organizovanog i privrednog kriminala u Jugoistočnoj Evropi, Savet Evrope i Evropska unija, septembar, Strazbur
ICMPD (2004) Regionalna norma za obuku policije u suzbijanju trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi - priručnik za obuku. Beč: Međunarodni centar za razvoj migracijske politike
Krunić, R. (2005) Ilegalne migracije - krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 2, str. 251-265
Marković, S.I. (2002) Moćniji od CIA - elektornska špijunaža u eri globalizacije. Beograd: Institut za političke studije
Mijalković, S. (2005) Trgovina ljudima. Beograd: Beosing
MUP RS (2006) Uprava granične policije - izveštaj o trgovini ljudima za godinu za 2005. Beograd
MUP RS (2007) Uprava granične policije - izveštaj o trgovini ljudima za godinu za 2006. Beograd
MUP RS (2004) Instrukcija o uslovima za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima žrtvama trgovine ljudima. juli
MUP RS (2004) Uprava pogranične policije, za strance i upravne poslove: Materijali o trgovini ljudima - ilegalne migracije. u: Šengenski sporazum, EU, Beograd
MUP RS UBPOK (2004) Izveštaj o organizaciji borbe protiv organizovanog kriminala u Republici Srbiji - policijski aspekti. Beograd
MUP RS Uprava granične policije, MUP RH Uprava za granicu (2006) Prezentacije sa seminara graničnih policija zapadnog Balkana. Sarajevo, februar
Nikolić, D. (2004) Trgovina ljudima kao teški oblik kriminaliteta - teški oblici kriminala. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Nikolić-Ristanović, V.Ž., Ćopić, S., Milivojević, S., Simeunović-Patić, B., Mihić, B. (2004) Trgovina ljudima u Srbiji. Beograd: Viktimološko društvo Srbije
Paunović, M. (2002) Bezbjedonosni aspekti borbe protiv ilegalne migracije i trgovine ljudima. Securitas, Sarajevo, br. 2/2
Reken, M. (2006) Trafficking in unaccompanied minors in the European Union. Athena: IOMIHESI
Volfenson, G. (2004) Borba protiv trgovine decom. Save the children
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka