Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 7-9, str. 54-69
Preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta sa osvrtom na strategijski okvir Republike Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresakancelarija@medianis.net
Ključne reči: prevencija kriminaliteta; organizovani kriminalitet; Polazni okvir Nacionalne strategije prevencije kriminala Republike Srbije; Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala
Sažetak
Kriminalitet je veoma složena pojava i predstavlja nacionalni problem svih zemalja. Posebno istaknut oblik u oblasti kriminala jeste organizovani kriminalitet. Organizovani kriminalitet je značajna pretnja bezbednosti, kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim razmerama. Prevencija kriminaliteta je usmerena na sprečavanje pojavljivanja nekog od oblika kriminaliteta. Preventivno delovanje podrazumeva čitav niz različitih političkih, ekonomskih i pravnih mera koje preduzima država na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Preventivno suprotstavljanje kriminalitetu temelji se na određenim principima koji zajednički ispunjavaju osnovni kriminalno politički cilj, a to je uspešno suprotstavljanje kriminalitetu, i to, pod uslovom zakonitog, humanog, legitimnog postupanja, uz uvažavanje ljudskih prava i sloboda. S obzirom na shvatanje značaja preventivnih aktivnosti u oblasti suzbijanja kriminala, predmet analize u radu je aktuelni strategijski okvir u ovoj oblasti.
Reference
*** (2009) Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala. Službeni glasnik RS, br. 23
Albanese, J.S. (2000) The causes of organized crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, number 4, pages 409-423, Thousand Oaks
Bejatović, S.V. (2004) Neophodnost donošenja Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 42, br. 1, str. 39-56
Bjelajac, Ž., Dragojlović, J. (2016) Uloga i značaj vankrivičnih subjekata u savremenoj politici suzbijanja kriminaliteta. Politička revija, 47(1): 39-54
Bošković, G. (2014) Organizovani kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đukić, S. (2016) Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 85-102
Grupa autora (2009) Polazni okvir Nacionalne strategije prevencije kriminala. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Kambovski, V. (2009) Korupcija, međunarodno kazneno pravo i zaštita ljudskih sloboda. Tara: Intermex, str. 12
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Krivokapić, V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Merdović, B. (2017) Uloga i značaj vankrivičnih subjekata u politici suzbijanja kriminaliteta. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, doktorska disertacija
Mitrić, V. (2015) Specifičnosti alternativnih sankcija u krivičnom pravu Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 1-3, str. 61-73
Simonović, B. (2001) Uloga policije u prevenciji kriminala ha nivou lokalne zajednice - nove strategijske osnove i pristupi, osnovi organizacije policije i institucionalno organizovanje prevencije kriminaliteta u pojedinim državama. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 1, str. 33-54
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2010) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Stojanović, Z. (2011) Preventivna funkcija krivičnog prava. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 3-25
Subotin, M., Odalović, T. (2016) Sociopathological phenomena in a family and their influence on the delinquent behaviour of minors. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 10-12, str. 43-55
Teofilović, N., Teofilović, T. (2007) Suzbijanje organizvanog kriminaliteta. u: Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, II
United Nations (2002) Guidelines for the prevention of crime: The Economic and Social Council resolution (ECOSOC Resolution). 2002/13 of 24 July
Zalisko, W. (2000) Russian organized crime: The foundation for trafficking. Police, Redondo Beach: Bobit Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1809054D
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka