Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 81  
Back povratak na rezultate
2013, br. 67-68, str. 45-58
Sastojinske zapreminske tablice za bukvu u Srbiji
aInstitut za šumarstvo, Beograd
bInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
Ključne reči: sastojina bukve; zapremina sastojine; model; sastojinske tablice
Sažetak
Rezultat ovog rada je regresioni model i dvoulazne sastojinske zapreminske tablice namenjene za primenu u praksi. Model i tablice su dobijeni na bazi obimnog materijala prikupljenog u visokim bukovim šumama na području Srbije. U šest šumskih područja odabrano je i premereno jedanaest raznodobnih sastojina bukve. Primenjen je jednostavni sistematski uzorak. Postavljena je 241 probna površina, oblika kruga i veličine 500 m2, u kvadratnom rasporedu na rastojanju 100 m. Za konstrukciju modela i tablica primenjen je metod postepene (stepwise) višestruke regresije. Proverena je tačnost modela i tablica na materijalu koji je poslužio za izradu tablica. Međutim, ocena stvarne efikasnosti dobijenog modela i tablica biće moguća tek posle njihove primene u praksi.
Reference
Box, G.E.P., Draper, N.R. (1987) Empirical model-building and response surfaces. John Wiley and Sons
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kangas, A., Maltamo, M. (2006) Forest inventory: Methodology and applications. Dordrecht, The Netherlands: Springer
Koprivica, M. (1995) Tablice za procjenu zapremine i zapreminskog prirasta vještački podignutih sastojina Crnog bora. Beograd: Institut za šumarstvo, tom. 38-39
Koprivica, M., Matović, B., Čokeša, V., Stajić, S. (2010) Volume models of beech high stands in the area of Serbia. u: International scientific conference Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Belgrade: Institute of forestry
Koprivica, M., Maunaga, Z. (2012) Two-phase sampling in forest inventory. u: International Scietific Conference Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka, Proceedings, Banja Luka, str. 311-324
Koprivica, M., Matović, B. (2010) Model strukture zapremine sastojine bukve po debljinskim klasama. Šumarstvo, vol. 62, br. 3-4, str. 61-70
Koprivica, M., Miletić, Z., Tabaković-Tošić, M. (2005) Metodika prikupljanja i obrade terenskih podataka za proučavanje kvaliteta i sortimentne strukture visokih sastojina bukve u Srbiji. Beograd: Institut za šumarstvo, Rukopis
Koprivica, M., Matović, B. (2005) Regresione jednačine zapremine i zapreminskog prirasta stabala bukve u visokim šumama na području Srbije. Zbornik radova Instituta za šumarstvo, br. 52-53, str. 5-17
Koprivica, M., Matović, B. (2005) Lokalne zapreminske tablice stabala bukve u dobrim izdanačkim šumama na području istočne Srbije. Zbornik radova Instituta za šumarstvo, br. 52-53, str. 19-35
Marković, N., Koprivica, M., Matović, B. (2007) Aplikativni program sortiment za procenu kvalitativne i sortimentne strukture visokih sastojina bukve na području Srbije. Beograd: Institut za šumarstvo
Matić, V., Vukmirović, V., Drinić, P., Stojanović, O. (1963) Tablice taksacionih elemenata visokih šuma u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Šumarski fakultet
Rennolls, K. (1997) Data requirements for forest modeling. u: Amaro A., Tome M. [ur.] Scientific book Empirical and process-based models for forest tree and stand growth simulation, Oerias, Portugal
Stojanović, O. (1976) Primjena linearne korelacije pri izboru metoda mjerenja taksacionih veličina. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu, Sarajevo, godina XX, sveska 1
Stojanović, O., Pavlič, J., Koprivica, M. (1987) Tablice za procjenu zapremine i zapreminskog prirasta u izdanačkim šumama bukve i hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Šumarski fakultet, Rukopis
Vancelay, J.K., Skovsgard, J.P., Gertner, G.Z. (1993) Growth and yield estimation from successive forest inventories. u: Proceedings from IUFRO Conference, Lyngby: Danish Forest and Landscape Research Institute
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.