Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 285-290
Dinamika mineralnog azota fiakon zaoravanja ozimih međuuseva
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: nitratni azot; međuusevi; sudanska trava
Sažetak
U poljskom ogledu zasnovanom na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima, ispitivan je uticaj međuuseva (ozimi stočni grašak, ozima pšenica, smeša ozime pšenice i ozimog stočnog graška) i mineralnog azotnog đubriva N1 (40 kgN/ha) i N2 (80 kg/ha) na dinamiku nitratnog azota (NO3-N) u zemljištu. Ozimi međuusevi su zaorani u proleće 2005. i 2006. godine, nakon čega je posejana sudanska trava. Najviši sadržaj NO3-N na kraju vegetacije sudanske trave, kao i najveći prinos, izmeren je na tretmanu sa ozimim stočnim graškom. Kod tretmana sa ozimom pšenicom i smešom pšenice i ozimog stočnog graška, tokom cele vegetacije sudanske trave izmeren je niži sadržaj NO3-N u zemljištu, u odnosu na kontrolu i druge tretmane. Između sadržaja NO3-N u zemljištu na kraju vegetacije sudanske trave i prinosa, utvrđena je pozitivna statistički značajna kvadratna zavisnost.
Reference
Baćanović, J., Čuvardić, M. (2006) Organski materijali - izvori mineralnog N i organskog C. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 67, br. 1, str. 57-64
Boldrini, A., Guiducci, M., Benincasa, P., Tosti, G., Tei, F. (2006) Can we modulate N supply and release from green manure crops. u: ESA Congress (IX), Warszawa, Poland, 4-7 septembar, part I, 371-372
Chavez, B., de Neve, S., Hofman, G., Boeckx, P., van Cleemput, O. (2004) Nitrogen mineralization of vegetable root residues and green manures as related to their (bio)chemical composition. European Journal of Agronomy, 21, 161-170
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V.M., Mikić, A.M. (2004) Značaj i uloga međuuseva u održivoj poljoprivredi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 419-430
Korsaeth, A., Henriksen, T.M., Bakken, L.R. (2002) Temporal changes in mineralization and immobilization of N during degradation of plant material: Implications for the plant N supply and nitrogen losses. Soil Biology and Biochemistry, 34(6): 789
Molnar, I., Lazić, B. (1993) Zaštita životne sredine i poljoprivreda. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 41, br. 6, str. 13-19
Scharpf, N.C., Wehrmann, H. (1978) N-min Methode auch bei Zuckerruben. Sonderdruck aus Jahrgang, 92, Heft 7, Seite 409
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Proteinski grašak - činilac racionalne proizvodnje stočne hrane
Ćupina Branko, i dr.

Sociologija (1994)
Ekologija sela i poljoprivrede
Mitrović Milovan M.

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini
Starčević Ljubinko, i dr.

prikaži sve [16]