Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2008, br. 28, str. 71-75
Efekti primene mineralnih đubriva i navodnjavanja na prinos rizoma perunike (Iris germanica L.)
aPDS Institut 'Tamiš', Pančevo
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
Ključne reči: perunika; prinos svežih rizoma; đubrivo; suvo ratarenje; navodnjavanje
Sažetak
Ispitivan je uticaj primene različitih doza mineralnog đubriva na prinos svežih rizoma perunike u suvom ratarenju i navodnjavanju sistemom 'kap po kap'. Ogled je postavljen na polju Instituta za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić' u Pančevu na zemljištu tipa ritska crnica, po slučajnom blok sistemu u četiri ponavljanja. Veličina osnovne parcele bila je 10 m2. Primenjene su tri varijante đubrenja (200 kg/ha, 400 kg/ha i 600 kg/ha NPK 15:15:15 ) i kontrola (bez đubrenja). Najveći prinosi svežih rizoma perunike ostvareni su u varijanti đubrenja od 600 kg/ha, dok je najmanji prinos bio na kontrolnim (neđubrenim) parcelama. Za sve varijante đubrenja parcele navodnjavane sistemom 'kap po kap' imale su značajno veći prinos svežih rizoma perunike.
Reference
Bisset, G.N., Wichtl, M. (1994) Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers
Filipović, V., Maletić, R., Jevđović, R. (2007) Uticaj mineralnih NPK hraniva i navodnjavanja useva na prinos rizoma perunike (Iris germanica L.). u: III Simpozijum sa međunarodnim učešćem 'Agroinovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji', Beograd, 19 - 20. 10. 2007, Zbornik Izvoda, 134-135
Jevđović, R., Filipović, V., Kostić, M. (2006) Uticaj primene različitih doza mineralnog đubriva na prinos rizoma perunike (Iris germanica L.). u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 'Proizvodnja hrane u uslovima Evropske zakonske regulative', Teslić, Republika Srpska, 13 - 16. mart, Zbornik sažetaka, str. 87 - 88
Jevđović, R., Filipović, V. (2006) Efekti primene različitih doza mineralnog đubriva na prinos i kvalitet semena belog sleza. u: Savetovanje 'Zemljište i voda', 24. januar, Novi Sad, Tematski zbornik radova, str. 67-70
Jevđović, R.D., Maletić, R. (2006) Efekti primene zalivanja 'kap po kap' i različitih doza mineralnog đubriva NPK na prinos i kvalitet korena belog sleza. u: Savetovanje 'Zemljište i voda', Novi Sad, 24. januar, Tematski zbornik radova, str. 64 - 66
Radanović, D., Jevđović, R., Dražić, S. (2000) Influence of plants density and nitrogen fertilization on field and quality sage (Salvia Officinalis L.). u: Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, (I), May 29 - June 3, 2000, Aranđelovac, Yugoslavia, Proceedings, p.p. 309-315
Stepanović, B., Radanović, D., Šumatić, N., Pržulj, N., Todorović, J., Komljenović, I., Marković, M. (2001) Tehnologija proizvodnje ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Tucakov, J. (1997) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2010.

Povezani članci

Lekovite sirovine (2000)
Fitohemijska i anatomska analiza vrste Iris reichenbachii Heuff.
Šavikin-Fodulović Katarina, i dr.

Lekovite sirovine (2001)
Beli slez - u okolini Sombora i u Narodnoj apoteci Sombor
Markoš Evica S., i dr.

Arhiv za farmaciju (2002)
Biljne droge u terapiji plućnih bolesti
Petrović Silvana D.

prikaži sve [78]