Prdić Nedeljko, Kuzman Boris, Damjanović Jelena
Marketing research in the function of business efficiency
Ekonomika poljoprivrede (2019)
10.5937/ekoPolj1904039P


Prdić Nedeljko
Competitive advantage of organization based on benchmarking business analysis
Oditor - casopis za Menadzment, finansije i pravo (2017)
10.5937/Oditor1703107P