Ćurčić Mihailo, Kostić Radan, Arapović Tanja
Planning and control as functions of management of enterprises
Oditor - casopis za Menadzment, finansije i pravo (2018)
10.5937/Oditor1801094C


Ćurčić Mihailo, Marjanović Nataša, Popović Milenko
Pretpostavke računovodstvenog planiranja i kontrole u preduzeću
Vojno delo (2018)
10.5937/vojdelo1805294C