Ristić Lela, Bošković Nikola
''Smart villages'' as an opportunity for demographic renewal of rural areas
Naucne publikacije Drzavnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Drustvene & humanisticke nauke (2020)
10.5937/NPDUNP2001033R