APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đokić, M. (2016). Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 64(1), 280-300. https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1601280D

Vancouver citatni stil
Đokić M. Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2016;64(1):280-300. doi: 10.5937/AnaliPFB1601280D

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Đokić, Minja. "Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, no. 1, 2016, pp. 280-300. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1601280D.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
M. Đokić, "Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti," Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, no. 1, pp. 280-300, 2016, doi: 10.5937/AnaliPFB1601280D.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đokić, Minja. "Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 64, no. 1 (2016): 280-300. https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1601280D.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đokić, M. (2016) 'Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti', Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 64(1), pp. 280-300. doi:10.5937/AnaliPFB1601280D.