APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Selaković, N. [2017]. Koreni latinskog tipa notarijata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 65(3), 153-166.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Selaković N. Koreni latinskog tipa notarijata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2017;65(3):153-166.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Selaković N.. 2017. Koreni latinskog tipa notarijata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 65, (3): 153-166.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Selaković, N. 2017, "Koreni latinskog tipa notarijata", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, no. 3, pp. 153-166.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SELAKOVIĆ, N., 2017. Koreni latinskog tipa notarijata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 65(3), pp. 153-166.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Selaković, N.. "Koreni latinskog tipa notarijata." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 65.3 (2017): 153-166.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Selaković N. Koreni latinskog tipa notarijata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2017; 65(3):153-166.