APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Trifković, M. (2017). Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 65(3), 188-206. https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1703188T

Vancouver citatni stil
Trifković M. Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2017;65(3):188-206. doi: 10.5937/AnaliPFB1703188T

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Trifković, Milijana. "Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, no. 3, 2017, pp. 188-206. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1703188T.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
M. Trifković, "Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave," Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, no. 3, pp. 188-206, 2017, doi: 10.5937/AnaliPFB1703188T.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Trifković, Milijana. "Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 65, no. 3 (2017): 188-206. https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1703188T.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Trifković, M. (2017) 'Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave', Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 65(3), pp. 188-206. doi:10.5937/AnaliPFB1703188T.