APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dabić, L. [2018]. Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 66(3), 88-107.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dabić L. Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2018;66(3):88-107.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dabić L.. 2018. Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 66, (3): 88-107.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dabić, L. 2018, "Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, no. 3, pp. 88-107.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DABIĆ, L., 2018. Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 66(3), pp. 88-107.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dabić, L.. "Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora." Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 66.3 (2018): 88-107.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dabić L. Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2018; 66(3):88-107.