APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Hodžić, A. (2005). Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22. Tehnika - Elektrotehnika, 54(2), 18-22.

Vancouver citatni stil
Hodžić A. Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22. Tehnika - Elektrotehnika. 2005;54(2):18-22.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Hodžić, Asim. "Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22." Tehnika - Elektrotehnika, vol. 54, no. 2, 2005, pp. 18-22.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. Hodžić, "Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22," Tehnika - Elektrotehnika, vol. 54, no. 2, pp. 18-22, 2005.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Hodžić, Asim. "Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22." Tehnika - Elektrotehnika 54, no. 2 (2005): 18-22.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Hodžić, A. (2005) 'Odgovor autora na kritički osvrt mr Rastislava Šostakova i dr Dušana Uzelca na rad 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, dio Elektrotehnika 53(2004)2, str. 17-22', Tehnika - Elektrotehnika, 54(2), pp. 18-22.