APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Aleksić, J. M. (2020). Forma ljubavi apologija ličnosti - estetsko preosmišljavanje tela i ličnosti u filmu "Ona" Spajka Džonza. Kultura, 167, 266-287. https://doi.org/10.5937/kultura2067266A

Vancouver citatni stil
Aleksić JM. Forma ljubavi apologija ličnosti - estetsko preosmišljavanje tela i ličnosti u filmu "Ona" Spajka Džonza. Kultura. 2020;(167):266-87. doi: 10.5937/kultura2067266A

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Aleksić, Jana M. "Forma ljubavi apologija ličnosti - estetsko preosmišljavanje tela i ličnosti u filmu "Ona" Spajka Džonza." Kultura, no. 167, 2020, pp. 266-87. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/kultura2067266A.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
J. M. Aleksić, "Forma ljubavi apologija ličnosti - estetsko preosmišljavanje tela i ličnosti u filmu "Ona" Spajka Džonza," Kultura, no. 167, pp. 266-287, 2020, doi: 10.5937/kultura2067266A.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Aleksić, Jana M.. "Forma ljubavi apologija ličnosti - estetsko preosmišljavanje tela i ličnosti u filmu "Ona" Spajka Džonza." Kultura, no. 167 (2020): 266-87. https://doi.org/10.5937/kultura2067266A.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Aleksić, J.M. (2020) 'Forma ljubavi apologija ličnosti - estetsko preosmišljavanje tela i ličnosti u filmu "Ona" Spajka Džonza', Kultura, (167), pp. 266-287. doi:10.5937/kultura2067266A.