APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vuksanović, G. D. [1995]. Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu. Sociologija, 37(3), 343-367.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vuksanović GD. Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu. Sociologija 1995;37(3):343-367.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vuksanović G.D.. 1995. Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu. Sociologija 37, (3): 343-367.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vuksanović, G.D. 1995, "Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu", Sociologija, vol. 37, no. 3, pp. 343-367.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKSANOVIĆ, G.D., 1995. Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu. Sociologija, 37(3), pp. 343-367.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vuksanović, G.D.. "Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu." Sociologija 37.3 (1995): 343-367.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vuksanović GD. Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu. Sociologija. 1995; 37(3):343-367.