APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Damjanović, B. (2015). Da li je primjena stranog prava imperativ? - ustanova javnog poretka u nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama. Strani pravni život, 4, 79-89.

Vancouver citatni stil
Damjanović B. Da li je primjena stranog prava imperativ? - ustanova javnog poretka u nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama. Strani pravni život. 2015;(4):79-89.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Damjanović, Biljana. "Da li je primjena stranog prava imperativ? - ustanova javnog poretka u nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama." Strani pravni život, no. 4, 2015, pp. 79-89.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
B. Damjanović, "Da li je primjena stranog prava imperativ? - ustanova javnog poretka u nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama," Strani pravni život, no. 4, pp. 79-89, 2015.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Damjanović, Biljana. "Da li je primjena stranog prava imperativ? - ustanova javnog poretka u nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama." Strani pravni život, no. 4 (2015): 79-89.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Damjanović, B. (2015) 'Da li je primjena stranog prava imperativ? - ustanova javnog poretka u nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama', Strani pravni život, (4), pp. 79-89.