APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Gašović, M., & Ćurčić, N. [2018]. Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće. Vojno delo, 70(6), 309-320.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Gašović M, Ćurčić N. Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće. Vojno delo 2018;70(6):309-320.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Gašović M., i N. Ćurčić. 2018. Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće. Vojno delo 70, (6): 309-320.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Gašović, M.& Ćurčić, N. 2018, "Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće", Vojno delo, vol. 70, no. 6, pp. 309-320.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
GAŠOVIĆ, M. i ĆURČIĆ, N., 2018. Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće. Vojno delo, 70(6), pp. 309-320.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Gašović, M., i N. Ćurčić. "Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće." Vojno delo 70.6 (2018): 309-320.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Gašović M, Ćurčić N. Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće. Vojno delo. 2018; 70(6):309-320.