APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ranđelović, M. P., & Milanović, B. Č. [2017]. Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka. Vojnotehnički glasnik, 65(3), 703-718.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ranđelović MP, Milanović BČ. Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka. Vojnotehnički glasnik 2017;65(3):703-718.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ranđelović M.P., i B. Č. Milanović. 2017. Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka. Vojnotehnički glasnik 65, (3): 703-718.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ranđelović, M.P.& Milanović, B.Č. 2017, "Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka", Vojnotehnički glasnik, vol. 65, no. 3, pp. 703-718.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RANĐELOVIĆ, M.P. i MILANOVIĆ, B.Č., 2017. Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka. Vojnotehnički glasnik, 65(3), pp. 703-718.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ranđelović, M.P., i B.Č. Milanović. "Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka." Vojnotehnički glasnik 65.3 (2017): 703-718.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ranđelović MP, Milanović BČ. Izrada tablice za bodovanje ostvarenih rezultata kadetkinja Vojne akademije u testu savlađivanja poligona pešadijskih prepreka. Vojnotehnički glasnik. 2017; 65(3):703-718.