APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Simetić, R., & Mehmedović, H. (2013). Upravljanje operativnim rizikom u bankama. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 29, 47-63.

Vancouver citatni stil
Simetić R, Mehmedović H. Upravljanje operativnim rizikom u bankama. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 2013;(29):47-63.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Simetić, Rada, and Husein Mehmedović. "Upravljanje operativnim rizikom u bankama." Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, no. 29, 2013, pp. 47-63.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
R. Simetić and H. Mehmedović, "Upravljanje operativnim rizikom u bankama," Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, no. 29, pp. 47-63, 2013.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Simetić, Rada, and Husein Mehmedović. "Upravljanje operativnim rizikom u bankama." Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, no. 29 (2013): 47-63.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Simetić, R. and Mehmedović, H. (2013) 'Upravljanje operativnim rizikom u bankama', Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, (29), pp. 47-63.