APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jovičić, M., Pejović-Milovančević, M., Jovanović, S., & Teovanović, P. [2010]. Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas, 42(2), 137-145.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Jovičić M, Pejović-Milovančević M, Jovanović S, Teovanović P. Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas 2010;42(2):137-145.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jovičić M., M. Pejović-Milovančević, S. Jovanović, i P. Teovanović. 2010. Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas 42, (2): 137-145.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jovičić, M., Pejović-Milovančević, M., Jovanović, S.& Teovanović, P. 2010, "Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji", Psihijatrija danas, vol. 42, no. 2, pp. 137-145.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
JOVIČIĆ, M., PEJOVIĆ-MILOVANČEVIĆ, M., JOVANOVIĆ, S. i TEOVANOVIĆ, P., 2010. Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas, 42(2), pp. 137-145.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Jovičić, M.et al. "Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji." Psihijatrija danas 42.2 (2010): 137-145.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Jovičić M, Pejović-Milovančević M, Jovanović S, Teovanović P. Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas. 2010; 42(2):137-145.