APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vuković, M. [2011]. Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup. Psihijatrija danas, 43(2), 187-196.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vuković M. Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup. Psihijatrija danas 2011;43(2):187-196.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vuković M.. 2011. Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup. Psihijatrija danas 43, (2): 187-196.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vuković, M. 2011, "Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup", Psihijatrija danas, vol. 43, no. 2, pp. 187-196.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKOVIĆ, M., 2011. Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup. Psihijatrija danas, 43(2), pp. 187-196.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vuković, M.. "Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup." Psihijatrija danas 43.2 (2011): 187-196.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vuković M. Mogućnosti psihoterapije psihotičnih pacijenata - iskustvo analitičkog psihologa - Jungovski pristup. Psihijatrija danas. 2011; 43(2):187-196.