APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vukićević, V., Čokorilo, D., Lukić, N., Miličković, V., & Bjelica, M. [2018]. Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 43(3), 100-107.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vukićević V, Čokorilo D, Lukić N, Miličković V, Bjelica M. Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik 2018;43(3):100-107.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vukićević V., D. Čokorilo, N. Lukić, V. Miličković, i M. Bjelica. 2018. Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik 43, (3): 100-107.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vukićević, V., Čokorilo, D., Lukić, N., Miličković, V.& Bjelica, M. 2018, "Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta", Timočki medicinski glasnik, vol. 43, no. 3, pp. 100-107.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKIĆEVIĆ, V., ČOKORILO, D., LUKIĆ, N., MILIČKOVIĆ, V. i BJELICA, M., 2018. Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 43(3), pp. 100-107.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vukićević, V.et al. "Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta." Timočki medicinski glasnik 43.3 (2018): 100-107.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vukićević V, Čokorilo D, Lukić N, Miličković V, Bjelica M. Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik. 2018; 43(3):100-107.