APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Buha, D., Buha, B., Jačić, D., Gligorov, S., Božilov, M., Marinković, S., & Milosavljević, S. [2016]. Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (26), 85-99.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Buha D, Buha B, Jačić D, Gligorov S, Božilov M, Marinković S, Milosavljević S. Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" 2016;(26):85-99.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Buha D., B. Buha, D. Jačić, S. Gligorov, M. Božilov, S. Marinković, i S. Milosavljević. 2016. Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (26): 85-99.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Buha, D., Buha, B., Jačić, D., Gligorov, S., Božilov, M., Marinković, S.& Milosavljević, S. 2016, "Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", no. 26, pp. 85-99.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BUHA, D., BUHA, B., JAČIĆ, D., GLIGOROV, S., BOŽILOV, M., MARINKOVIĆ, S. i MILOSAVLJEVIĆ, S., 2016. Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (26), pp. 85-99.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Buha, D.et al. "Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema." Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (2016): 85-99.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Buha D, Buha B, Jačić D, Gligorov S, Božilov M, Marinković S, Milosavljević S. Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistema. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla". 2016; (26):85-99.