APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đukić, B., Smiljanić, S., Stojanović, B., & Stojanović, N. [2010]. Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema. Zaštita materijala, 51(4), 250-254.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Đukić B, Smiljanić S, Stojanović B, Stojanović N. Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema. Zaštita materijala 2010;51(4):250-254.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đukić B., S. Smiljanić, B. Stojanović, i N. Stojanović. 2010. Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema. Zaštita materijala 51, (4): 250-254.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đukić, B., Smiljanić, S., Stojanović, B.& Stojanović, N. 2010, "Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema", Zaštita materijala, vol. 51, no. 4, pp. 250-254.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĐUKIĆ, B., SMILJANIĆ, S., STOJANOVIĆ, B. i STOJANOVIĆ, N., 2010. Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema. Zaštita materijala, 51(4), pp. 250-254.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Đukić, B.et al. "Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema." Zaštita materijala 51.4 (2010): 250-254.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Đukić B, Smiljanić S, Stojanović B, Stojanović N. Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema. Zaštita materijala. 2010; 51(4):250-254.