APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Končarević, K., & Valerjevna-Nedić, J. [2013]. Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti). Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 26(1), 7-17.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Končarević K, Valerjevna-Nedić J. Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti). Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2013;26(1):7-17.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Končarević K., i J. Valerjevna-Nedić. 2013. Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti). Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 26, (1): 7-17.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Končarević, K.& Valerjevna-Nedić, J. 2013, "Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti)", Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , vol. 26, no. 1, pp. 7-17.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KONČAREVIĆ, K. i VALERJEVNA-NEDIĆ, J., 2013. Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti). Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 26(1), pp. 7-17.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Končarević, K., i J. Valerjevna-Nedić. "Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti)." Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 26.1 (2013): 7-17.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Končarević K, Valerjevna-Nedić J. Crkvenoslovenski jezik na ranom uzrastu kao komponenta formiranja učeničkog etno kulturnog identiteta (organizaciono-koncepcijski i kurikularni aspekti). Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu . 2013; 26(1):7-17.