APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milojević, I., Mihajlović, M., & Cvijanović, M. [2012]. Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta. Ekonomika poljoprivrede, 59(1), 63-71.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Milojević I, Mihajlović M, Cvijanović M. Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta. Ekonomika poljoprivrede 2012;59(1):63-71.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milojević I., M. Mihajlović, i M. Cvijanović. 2012. Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta. Ekonomika poljoprivrede 59, (1): 63-71.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milojević, I., Mihajlović, M.& Cvijanović, M. 2012, "Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta", Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, no. 1, pp. 63-71.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILOJEVIĆ, I., MIHAJLOVIĆ, M. i CVIJANOVIĆ, M., 2012. Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta. Ekonomika poljoprivrede, 59(1), pp. 63-71.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Milojević, I., M. Mihajlović, i M. Cvijanović. "Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta." Ekonomika poljoprivrede 59.1 (2012): 63-71.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Milojević I, Mihajlović M, Cvijanović M. Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta. Ekonomika poljoprivrede. 2012; 59(1):63-71.