APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Filipović, M., Nikolić, M., & Cvetanović, S. [2015]. Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede. Ekonomika preduzeća, 63(3-4), 205-221.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Filipović M, Nikolić M, Cvetanović S. Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede. Ekonomika preduzeća 2015;63(3-4):205-221.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Filipović M., M. Nikolić, i S. Cvetanović. 2015. Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede. Ekonomika preduzeća 63, (3-4): 205-221.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Filipović, M., Nikolić, M.& Cvetanović, S. 2015, "Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede", Ekonomika preduzeća, vol. 63, no. 3-4, pp. 205-221.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
FILIPOVIĆ, M., NIKOLIĆ, M. i CVETANOVIĆ, S., 2015. Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede. Ekonomika preduzeća, 63(3-4), pp. 205-221.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Filipović, M., M. Nikolić, i S. Cvetanović. "Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede." Ekonomika preduzeća 63.3-4 (2015): 205-221.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Filipović M, Nikolić M, Cvetanović S. Razvoj preduzetničkog sektora kao osnove jačanja konkurentnosti privrede. Ekonomika preduzeća. 2015; 63(3-4):205-221.