APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Madžar, L. [2015]. Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo. Ekonomika preduzeća, 63(5-6), 243-263.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Madžar L. Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo. Ekonomika preduzeća 2015;63(5-6):243-263.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Madžar L.. 2015. Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo. Ekonomika preduzeća 63, (5-6): 243-263.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Madžar, L. 2015, "Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo", Ekonomika preduzeća, vol. 63, no. 5-6, pp. 243-263.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MADŽAR, L., 2015. Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo. Ekonomika preduzeća, 63(5-6), pp. 243-263.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Madžar, L.. "Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo." Ekonomika preduzeća 63.5-6 (2015): 243-263.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Madžar L. Moj obračun s njima - pošast preteranog državnog intervencionizma - drugi deo. Ekonomika preduzeća. 2015; 63(5-6):243-263.