APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Pavlović, A. (2007). Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci. Baština, 22, 193-215.

Vancouver citatni stil
Pavlović A. Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci. Baština. 2007;(22):193-215.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Pavlović, Aleksandar. "Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci." Baština, no. 22, 2007, pp. 193-215.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. Pavlović, "Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci," Baština, no. 22, pp. 193-215, 2007.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Pavlović, Aleksandar. "Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci." Baština, no. 22 (2007): 193-215.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Pavlović, A. (2007) 'Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci', Baština, (22), pp. 193-215.