APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Pavlović, A. (2011). Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi. Baština, 30, 189-219.

Vancouver citatni stil
Pavlović A. Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi. Baština. 2011;(30):189-219.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Pavlović, Aleksandar. "Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi." Baština, no. 30, 2011, pp. 189-219.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. Pavlović, "Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi," Baština, no. 30, pp. 189-219, 2011.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Pavlović, Aleksandar. "Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi." Baština, no. 30 (2011): 189-219.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Pavlović, A. (2011) 'Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi', Baština, (30), pp. 189-219.