APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Pušara, A. B. (2021). Finansiranje kulturne baštine. Baština, 54, 479-491. https://doi.org/10.5937/bastina31-32774

Vancouver citatni stil
Pušara AB. Finansiranje kulturne baštine. Baština. 2021;(54):479-91. doi: 10.5937/bastina31-32774

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Pušara, Aleksandra B. "Finansiranje kulturne baštine." Baština, no. 54, 2021, pp. 479-91. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/bastina31-32774.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
A. B. Pušara, "Finansiranje kulturne baštine," Baština, no. 54, pp. 479-491, 2021, doi: 10.5937/bastina31-32774.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Pušara, Aleksandra B.. "Finansiranje kulturne baštine." Baština, no. 54 (2021): 479-91. https://doi.org/10.5937/bastina31-32774.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Pušara, A.B. (2021) 'Finansiranje kulturne baštine', Baština, (54), pp. 479-491. doi:10.5937/bastina31-32774.