APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ivanović, D. (2001). Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 3(11), 261-267.

Vancouver citatni stil
Ivanović D. Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics. 2001;3(11):261-7.

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Ivanović, Dečan. "Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi." Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, vol. 3, no. 11, 2001, pp. 261-67.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
D. Ivanović, "Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi," Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, vol. 3, no. 11, pp. 261-267, 2001.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ivanović, Dečan. "Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi." Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 3, no. 11 (2001): 261-67.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ivanović, D. (2001) 'Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi', Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 3(11), pp. 261-267.