APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ristić, S., Matić, D., Vitić, A., & Samardžić, M. [2006]. Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 5(1), 145-152.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ristić S, Matić D, Vitić A, Samardžić M. Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 2006;5(1):145-152.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ristić S., D. Matić, A. Vitić, i M. Samardžić. 2006. Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 5, (1): 145-152.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ristić, S., Matić, D., Vitić, A.& Samardžić, M. 2006, "Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela", Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, vol. 5, no. 1, pp. 145-152.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RISTIĆ, S., MATIĆ, D., VITIĆ, A. i SAMARDŽIĆ, M., 2006. Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 5(1), pp. 145-152.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ristić, S.et al. "Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela." Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 5.1 (2006): 145-152.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ristić S, Matić D, Vitić A, Samardžić M. Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics. 2006; 5(1):145-152.