APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Obrović, B. R., & Savić, S. R. [2007]. Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 6(1), 145-160.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Obrović BR, Savić SR. Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 2007;6(1):145-160.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Obrović B.R., i S. R. Savić. 2007. Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 6, (1): 145-160.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Obrović, B.R.& Savić, S.R. 2007, "Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina", Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, vol. 6, no. 1, pp. 145-160.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
OBROVIĆ, B.R. i SAVIĆ, S.R., 2007. Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 6(1), pp. 145-160.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Obrović, B.R., i S.R. Savić. "Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina." Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 6.1 (2007): 145-160.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Obrović BR, Savić SR. Granični sloj jonizovanog gasa na poroznom zidu tela čija je elektroprovodnost funkcija odnosa brzina. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics. 2007; 6(1):145-160.