APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jovanović, M. (2020). Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju. Pravo i privreda, 58(3), 177-200. https://doi.org/10.5937/PiP2003177J

Vancouver citatni stil
Jovanović M. Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju. Pravo i privreda. 2020;58(3):177-200. doi: 10.5937/PiP2003177J

MLA - Priručnik Društva za savremeni jezik
Jovanović, Marko. "Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju." Pravo i privreda, vol. 58, no. 3, 2020, pp. 177-200. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.5937/PiP2003177J.

IEEE - Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
M. Jovanović, "Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju," Pravo i privreda, vol. 58, no. 3, pp. 177-200, 2020, doi: 10.5937/PiP2003177J.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jovanović, Marko. "Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju." Pravo i privreda 58, no. 3 (2020): 177-200. https://doi.org/10.5937/PiP2003177J.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jovanović, M. (2020) 'Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju', Pravo i privreda, 58(3), pp. 177-200. doi:10.5937/PiP2003177J.