APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Živanović, S., & Stefanović, V. [2012]. Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?. Opšta medicina, 18(3-4), 63-69.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Živanović S, Stefanović V. Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?. Opšta medicina 2012;18(3-4):63-69.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Živanović S., i V. Stefanović. 2012. Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?. Opšta medicina 18, (3-4): 63-69.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Živanović, S.& Stefanović, V. 2012, "Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?", Opšta medicina, vol. 18, no. 3-4, pp. 63-69.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ŽIVANOVIĆ, S. i STEFANOVIĆ, V., 2012. Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?. Opšta medicina, 18(3-4), pp. 63-69.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Živanović, S., i V. Stefanović. "Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?." Opšta medicina 18.3-4 (2012): 63-69.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Živanović S, Stefanović V. Da li postoji diskriminacija u zbrinjavanju starih osoba od strane Hitne pomoći u Beogradu?. Opšta medicina. 2012; 18(3-4):63-69.