APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đukić, P. [2010]. Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju. Ekonomski vidici, 15(4), 437-447.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Đukić P. Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju. Ekonomski vidici 2010;15(4):437-447.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đukić P.. 2010. Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju. Ekonomski vidici 15, (4): 437-447.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đukić, P. 2010, "Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju", Ekonomski vidici, vol. 15, no. 4, pp. 437-447.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĐUKIĆ, P., 2010. Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju. Ekonomski vidici, 15(4), pp. 437-447.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Đukić, P.. "Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju." Ekonomski vidici 15.4 (2010): 437-447.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Đukić P. Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju. Ekonomski vidici. 2010; 15(4):437-447.