APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Tošić, I., Golić, Z., & Radosavac, A. [2016]. Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.). Acta agriculturae Serbica, 21(42), 91-98.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Tošić I, Golić Z, Radosavac A. Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.). Acta agriculturae Serbica 2016;21(42):91-98.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Tošić I., Z. Golić, i A. Radosavac. 2016. Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.). Acta agriculturae Serbica 21, (42): 91-98.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Tošić, I., Golić, Z.& Radosavac, A. 2016, "Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.)", Acta agriculturae Serbica, vol. 21, no. 42, pp. 91-98.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
TOŠIĆ, I., GOLIĆ, Z. i RADOSAVAC, A., 2016. Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.). Acta agriculturae Serbica, 21(42), pp. 91-98.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Tošić, I., Z. Golić, i A. Radosavac. "Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.)." Acta agriculturae Serbica 21.42 (2016): 91-98.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Tošić I, Golić Z, Radosavac A. Efekti primjene biofertilizatora na mikrofloru i prinos zelene salate (Lactuca sativa L.). Acta agriculturae Serbica. 2016; 21(42):91-98.