APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Babić, L., Babić, M., Lazić, V., & Turan, J. [2000]. Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 24(1-2), 5-11.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Babić L, Babić M, Lazić V, Turan J. Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2000;24(1-2):5-11.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Babić L., M. Babić, V. Lazić, i J. Turan. 2000. Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 24, (1-2): 5-11.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Babić, L., Babić, M., Lazić, V.& Turan, J. 2000, "Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 24, no. 1-2, pp. 5-11.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BABIĆ, L., BABIĆ, M., LAZIĆ, V. i TURAN, J., 2000. Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 24(1-2), pp. 5-11.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Babić, L.et al. "Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 24.1-2 (2000): 5-11.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Babić L, Babić M, Lazić V, Turan J. Uticaj kvalitativnih i kvantitativnih faktora na uslovni sekantni modul elastičnosti za zrna soje. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2000; 24(1-2):5-11.