APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jaćimović, G., Malešević, M., Aćin, V., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D., Bogdanović, D., & Pejić, B. [2011]. Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 35(1), 75-86.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Jaćimović G, Malešević M, Aćin V, Marinković B, Crnobarac J, Latković D, Bogdanović D, Pejić B. Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2011;35(1):75-86.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jaćimović G., M. Malešević, V. Aćin, B. Marinković, J. Crnobarac, D. Latković, D. Bogdanović, i B. Pejić. 2011. Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 35, (1): 75-86.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jaćimović, G., Malešević, M., Aćin, V., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D., Bogdanović, D.& Pejić, B. 2011, "Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 35, no. 1, pp. 75-86.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
JAĆIMOVIĆ, G., MALEŠEVIĆ, M., AĆIN, V., MARINKOVIĆ, B., CRNOBARAC, J., LATKOVIĆ, D., BOGDANOVIĆ, D. i PEJIĆ, B., 2011. Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 35(1), pp. 75-86.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Jaćimović, G.et al. "Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 35.1 (2011): 75-86.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Jaćimović G, Malešević M, Aćin V, Marinković B, Crnobarac J, Latković D, Bogdanović D, Pejić B. Efikasnost mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od intenziteta đubrenja. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2011; 35(1):75-86.