APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jaćimović, G., Malešević, M., Aćin, V., Hristov, N., Marinković, B., Crnobarac, J., & Latković, D. [2012]. Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 36(1), 72-80.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Jaćimović G, Malešević M, Aćin V, Hristov N, Marinković B, Crnobarac J, Latković D. Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2012;36(1):72-80.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jaćimović G., M. Malešević, V. Aćin, N. Hristov, B. Marinković, J. Crnobarac, i D. Latković. 2012. Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 36, (1): 72-80.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jaćimović, G., Malešević, M., Aćin, V., Hristov, N., Marinković, B., Crnobarac, J.& Latković, D. 2012, "Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 36, no. 1, pp. 72-80.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
JAĆIMOVIĆ, G., MALEŠEVIĆ, M., AĆIN, V., HRISTOV, N., MARINKOVIĆ, B., CRNOBARAC, J. i LATKOVIĆ, D., 2012. Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 36(1), pp. 72-80.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Jaćimović, G.et al. "Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 36.1 (2012): 72-80.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Jaćimović G, Malešević M, Aćin V, Hristov N, Marinković B, Crnobarac J, Latković D. Komponente prinosa i prinos ozime pšenice u zavisnosti od nivoa đubrenja azotom, fosforom i kalijumom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2012; 36(1):72-80.