APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Etinski, R. [2012]. Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 46(3), 69-89.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Etinski R. Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 2012;46(3):69-89.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Etinski R.. 2012. Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 46, (3): 69-89.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Etinski, R. 2012, "Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera", Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, no. 3, pp. 69-89.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ETINSKI, R., 2012. Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 46(3), pp. 69-89.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Etinski, R.. "Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera." Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 46.3 (2012): 69-89.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Etinski R. Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 2012; 46(3):69-89.